วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน–รักษาศีล—ฟังธรรม เจริญภาวนา–สวดมนต์ทำวัตร โดย พระอาจารย์คงฤทธิ์ รตนวัณโณ จากวัดอมราวดี (วัดป่าหลวงพ่อชา) ณ ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน Sunyata. Nr. Sixmilebridge, Co.Clare  เสร็จแล้วขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558 สนใจปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทำอาหารถวาย ติดต่อคุณแจน 089 4029547–คุณไมเคิล 0861258664